Bài Viết

  Hệ Thống Phân Cấp Độ Các Sét Đồ – Vũ Khí Sever Barrack

  Ngày đăng: 25/06/2020 | Chuyên Mục: Tin Tức | Lượt Xem: 632

   

  Chủng tộc
  Giáp trụ
  Phù Thủy Cấp 1: set Vải Thô
  Cấp 2: set Xương
  Cấp 3: set Nhân sư
  Cấp 4: set Ma Thuật
  Cấp 5: set Triệu Hồn
  Cấp 6: set Ma Vương
  Cấp 7: set Ánh Trăng
  Cấp 8: set Thần Ma (380 Level)
  Socket 1: set Quỷ Vương
  Socket 2: set Thái Âm
  Cấp 10: Set Ma Thuật (cấp 2)


  Chiến Binh Cấp 1: set Da, Đồng
  Cấp 2: set Trâu Xanh
  Cấp 3: set Thiên Kim, Thiết Phiến
  Cấp 4: set Hoả Long
  Cấp 5: set Hắc Long, Phượng Hoàng
  Cấp 6: set Thần Long
  Cấp 7: set Hắc Điểu
  Cấp 8: set Quyền Năng (380 Level)
  Socket 1: set Hoàng Long
  Socket 2: set Thần Thoại
  Cấp 10: Set Hỏa Long (cấp 2)


  Tiên Nữ Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
  Cấp 2: set Thiên Thanh
  Cấp 3: set Ngọc Bích
  Cấp 4: set Kim Ngân
  Cấp 5: set Giai Nhân
  Cấp 6: set Thánh Nữ
  Cấp 7: set Nữ Thần
  Cấp 8: set Thái Bình (380 Level)
  Socket 1: set Anh Vũ
  Socket 2: set Thiên Vũ
  Cấp 10: Set Kim Ngân (cấp 2)


  Đấu Sĩ Cấp 4: set Phong Vũ
  Cấp 5: set Lôi Phong
  Cấp 6: set Cuồng Phong
  Cấp 7: set Hỏa Thần
  Cấp 8: set Hồng Long (380 Level)
  Socket 1: set Hủy Diệt
  Socket 2: set Bóng Ma


  Chúa Tể Cấp 3: set Thiết Ma
  Cấp 4: set Huyền Thiết
  Cấp 5: set Hắc Vương
  Cấp 6: set Chí Tôn
  Cấp 7: set Hoàng Kim
  Cấp 8: set Thái Dương (380 Level)
  Socket 1: set Đế Vương
  Socket 2: set Ánh Sáng


  Thuật Sĩ Cấp 3: set Thuật sĩ
  Cấp 4: set Hỏa Thiên
  Cấp 5: set Ma Pháp
  Cấp 6: set Phục Ma
  Cấp 7: Không có
  Cấp 8: set Bão Điện(380 Level)
  Socket 1: set Nữ Vương
  Socket 2: set Chiêm Tinh


  Quyền Binh Cấp 4: set Địa Long
  Cấp 5: set Bạch Hổ
  Cấp 6: set Quyền Lực
  Cấp 7: Không có
  Cấp 8: set Bạch Long (380 Level)
  Socket 2: set Huyết Long


   

  Chủng tộc
  Vũ khí
  Phù Thủy Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
  Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu
  Cấp 3: Gậy Ma Thuật, Gậy Phục Sinh
  Cấp 4: Gậy Lôi Phong, Gậy Hủy Diệt
  Cấp 5: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hỏa Long
  Cấp 6: Gậy Kundun
  Cấp 7: Gậy Thiên Sứ, Gậy Mãng Xà
  Cấp 8: Gậy Thần Ma (380 Level)
  Socket 1: Gậy Quỷ Vương
  Cấp 10: Gậy Hỏa Long (cấp 2)


  Chiến Binh Cấp 1:
  Cấp 2:
  Cấp 3: Kiếm Điện, Hỏa Đao
  Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long, Kiếm Băng
  Cấp 5: Thiên Tử kiếm
  Cấp 6: Cuồng Phong Đao, Thiên Ma Kiếm
  Cấp 7: Ỷ thiên đao, Vuốt Quỷ
  Cấp 8: Đao Quyền Năng (380 Level)
  Socket 1: Ngọc Bích Kiếm
  Socket 2: Hỏa Long Kiếm
  Cấp 10: Thiên Tử Kiếm (cấp 2)


  Tiên Nữ Cấp 1: Cung Bạc, Nỏ Rắn
  Cấp 2: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
  Cấp 3: Mai Hoa cung
  Cấp 4: Nỏ Thánh
  Cấp 5: Cung Thiên Mệnh, Nỏ Hỏa Long
  Cấp 6: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ
  Cấp 7: Mỹ Nhân Cung, Nỏ Thánh Nữ, Cung Thần Ưng
  Cấp 8: Cung Thái Bình (380 Level)
  Socket 1: Cung Thiên Vũ
  Cấp 10: Nỏ Hỏa Long (cấp 2)


  Đấu Sĩ Cấp 4: Lôi Phong đao
  Cấp 5: Ảo Ảnh đao
  Cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
  Cấp 7: Đao Sinh Mệnh
  Cấp 8: Đao Hồng Long (380 Level)
  Socket 1: Bá Vương Kiếm
  Socket 2: Hỏa Thiên Kiếm


  Chúa Tể Cấp 2: Quyền trượng Chiến
  Cấp 3: Quyền trượng Thép
  Cấp 4: Quyền trượng Bóng Tối
  Cấp 5: Quyền trượng Tối Cao, Quyền trượng Kim Cương
  Cấp 6: Quyền trượng Đại Vương, Quyền trượng Thiên Tử
  Cấp 7: Quyền Trượng Băng Giá
  Cấp 8: Quyền trượng Thái Dương (380 Level)
  Socket 1: Trượng Lôi Phong
  Socket 2: Trượng Sấm Sét
  Cấp 10: Trượng Thiên Tử (cấp 2)


  Thuật Sĩ Cấp 1: Gậy Phép Thuật
  Cấp 2: Gậy Gió
  Cấp 3: Gậy Triệu Hồi
  Cấp 4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
  Cấp 5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
  Cấp 6: Gậy Thiên Nữ, Sách Ma Công
  Cấp 7: Gậy Hồng Ngọc
  Cấp 8: Khuyển Bão điện (380 Level)
  Socket 1: Gậy Chiêm Tinh
  Socket 2: Gậy Huyết Quỷ
  Cấp 10: Gậy Thiên Nữ (cấp 2)


  Quyền Binh Cấp 4: Nắm đấm Địa Long
  Cấp 5: Nắm đấm Bạch Hổ
  Cấp 6: Nắm đấm Quyền Lực
  Cấp 7:
  Cấp 8: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
  Socket 2: Vuốt Huyết Long